Навігація
Посилання


В реченні дієслово to be може бути:

а) значущим дієсловом (notional verb) і виконувати функцію присудка. В цьому випадку воно перекладається як — бути, перебувати, знаходитися (в теперішньому часі при перекладі на українську мову воно може пропускатися). Дієслово to be є значущим, коли за ним іде прийменник із іменником:

She is at home now. (Вона зараз вдома.) She was at home yesterday. (Вона була вчора вдома.)

б) допоміжним дієсловом (auxiliary verb):

дієсловом-зв´язкою (the link-verb) в іменному складеному присудку. В теперішньому часі на українську мову не перекладається, а в інших випадках перекладається як — бути. Іменна частина присудка (предикатив) може бути виражена іменником, прикметником, прислівником, займенником, числівником, тощо:

She is a student. (іменник) (Вона — студентка.) The pen is red. (прикметник) (Ручка — червона.) It is warm. (прислівник) (Тепло.)

This book is mine. (займенник) (Ця книжка — моя.) Hi is five. (числівник) (Йому — п´ять.)

модадьним дієсловом у сполученні з інфінітивом іншого дієслова. Перекладається на українську мову як — повинен, має. Виражає необхідність, яка була раніше обумовлена або згідно плану чи розкладу. (Вживається тільки у Present та Past IndefiniteTenses):

She is to come at 5 o´clock tomorrow.

(Вона має (повинна) приїхати завтра о п´ятій.)

допоміжним дієсловом для утворення часів групи Continuous та Passive Voice.

На українську мову не перекладається: He is writing a letter now. (Він пише зараз листа.)

Речення із дієсловом «to be»

Дієслово to be, на відміну від інших дієслів, у теперішньому неозначеному часі (The Present Indefinite Tense) має різні форми в залежності від особи, до якої воно відноситься:

He is a student. (Він — студент.)

В реченні to be є сильним дієсловом, тобто воно саме може утворювати заперечну форму речення шляхом додавання частки not, яка пишеться після нього, і має повну та скорочену форму: He is not a student. /He isn´t a student. (Він — не студент.)

Питальна форма речення утворюється за допомогою інверсії, тобто дієслово to be пишеться на початку речення перед підметом: Is he a student? (Він — студент?)

Дієслово to be не вживається в групі Continuous.


загрузка...