Навігація
Посилання


Практикум з англійської мови

§ 3.6. Дієслово «TO HAVE»


В реченні дієслово to have може бути:

а) значущим дієсловом (notional verb) і виконувати функцію присудка.

В цьому випадку воно перекладається як — мати, володіти. 3а- мість дієслова to have в теперішньому часі може вживатися розмовний варіант to have got (особливо, коли додаток виражений особовим займенником):

Ann has a car.

(Ганна має машина.)

Tom has got it too.

(У Тома теж вона є.)

б) допоміжним дієсловом (auxiliary verb):

для утворення складних граматичних форм дієслова групи Perfect Tenses. В цих випадках воно на перекладається на українську мову:

He has posted his letter.

(Він відправив свій лист.)

у фразеологічних словосполученнях, які виражають процеси (в будь-яких граматичних часах):

I had a good rest last Sunday.

(Я добре відпочив минулої неділі.)

для вираження модальності, необхідності виконання якоїсь вимушеної дії (в теперішньому, майбутньому та минулому часах групи Indefinite Tenses. Перекладається на українську мову як — повинен, треба, доводиться:

On Mondays he has to get up early as his work begin at

7 o´clock. (По понеділках він повинен вставати рано,

тому що його робота починається о сьомій.)

Речення із дієсловом «to have»

Дієслово to have має дві форми у теперішньому часі, в залежності від особи: has — для третьої особи однини та have — для всіх інших:

They have a dog. /They have got a dog. (Вони мають собаку.)

Заперечна форма речення утворюється за допомогою допоміжного дієслова do /does та частки not або просто частки not, якщо дієслово have вживається у сполученні зі словом got. Має повну та скорочену форму, яка ставиться після нього:

They do not have a dog. / They haven´t got a dog. (У них немає собаки.)

Питальна форма дієслова to have може утворюватися двома способами:

шляхом інверсії:

Have you got a dog? (В тебе є собака?)

За допомогою допоміжного дієслова to do:

Do you have a dog? (В тебе є собака?)


загрузка...