Навігація
Посилання


Практикум з англійської мови

§ 3.7. Модальні дієслова (MODAL VERBS)


Модальні дієслова (Modal Verbs) виражають необхідність, можливість, ймовірність, заборону, дозвіл або здатність виконання дії, яку позначає інфінітив іншого дієслова. Самі вони не виражають а ні дії, а ні стану. їх досить небагато в англійській мові: can, may, must, ought, should та дієслова to be та to have у модальному значенні.

Модальні дієслова називаються недостатніми (Defective), тому що:

не мають всіх форм дієслова — інфінітива, дієприкметника та герундія;

не мають складних часових форм: майбутнього часу, тривалих та перфектних часів;

мають тільки дві форми: теперішнього та минулого часу;

не мають закінчення -s(es) у третій особі однини в теперішньому часі:

He can swim.

(Він може (вміє) плавати.)

після них інфінітив вживається без частки to (крім дієслів ought, to be, to have:

You may go home. (Ти можеш йти додому.)

питальна та заперечна форма у них утворюється без допоміжного дієслова to do:

Can you swim?

(Ти можеш (вмієш) плавати?) He cannot swim.

(Він не може (не вміє) плавати.)

мають дві форми заперечення: повну та скорочену: cannot — can´t; may not — mayn´t.


загрузка...