Навігація
Посилання


Практикум з англійської мови

§ 3.7. 1. Дієслово «CAN»


Дієслово can означає фізичну або розумову здатність особи виконати дію. Інфінітив після нього вживається без частки to. Перекладається як може, вміє:

He can speak English well.

(Він може (вміє) говорити англійською.)

Воно має дві форми: теперішнього часу can та минулого часу could. Дієслово can не має майбутнього часу, і тому замість нього вживається сполучення to be able to, що може також замінювати дієслово can в теперішньому і минулому часах:

He will be able to do it tomorrow.

(Він зможе зробити це завтра.)

Для вираження ввічливої форми прохання, в питальному реченні теперішнього часу вживають другу форму (минулого часу) could замість can:

Could you pass me the salt?

(Чи не зможете ви передати мені сіль?)

Для вираження умовного способу дієслова також вживається друга форма could в теперішньому часі:

She could do it tomorrow.

(Вона могла б зробити це завтра.)

Речення з дієсловом «Can»

Заперечна форма речення з дієсловом can утворюється за допомогою частки not, яка пишеться разом з ним. Вживається для вираження заборони:

She cannot speak English.

(Вона не вміє говорити англійською.)

Скорочена форма заперечення — can´t:

She can´t use dictionary.

(Вона не може користуватися словником.)

Питальна форма утворюється шляхом інверсії, тобто can ставиться на початку речення перед підметом. Виражає сумнів, здивування:

Can she speak English?

(Невже вона вміє говорити англійською?)


загрузка...