Навігація
Посилання


Практикум з англійської мови

§ 3.7. 3. Дієслово «MUST»


Дієслово must означає обов´язок, необхідність виконання дії, яка залежить від певних обставин, а також для висловлювання наказу або поради. Інфінітив після нього вживається без частки to.

Перекладається на українську мову як повинен, треба:

I must do it today.

(Мені треба зробити це сьогодні.)

Дієслово must має тільки одну форму, але дія, яку воно виражає у сполученні із інфінітивом іншого дієслова, може стосуватися як теперішнього так і майбутнього часу:

They must return tomorrow.

(Вони повинні повернутися завтра.)

В минулому та майбутньому часах замість must вживається дієслово had to та will have to:

They had to arrive in time yesterday.

(Вони повинні були приїхати вчора вчасно.)

Речення з дієсловом «Must»

Заперечна форма речення з дієсловом must утворюється за допомогою частки not, яка пишеться після нього і означає заборону:

You must not play on the road.

(На вулиці не можна гратися.)

Скорочена форма заперечення — mustn´t:

Якщо йдеться про те, що нема потреби або необхідності виконувати дію, то замість must not вживається need not (needn´t) або have not (haven´t):

Must I do it? — No, you needn´t.

(Мені треба зробити це? — Ні, не треба.)

Питальна форма речення з дієсловом must утворюється шляхом інверсії:

Must they arrive in time?

(Вони повинні приїхати вчасно?)


загрузка...