Навігація
Посилання


Практикум з англійської мови

§ 3.7. 5. Дієслово «TO BE»


Дієслово to be в модальному значенні вживається лише в теперішньому та минулому часах і означає обов´язок за попередньою домовленістю, планом або розкладом, або наказ (інструкцію). В майбутньому часі не вживається. Інфінітив після нього вживається з часткою to. Перекладається на українську мову як — треба, мати, повинні: We were to meet him at the station. (Ми повинні були зустрітись з ним на станції.) You are to translate this article.

(Вам треба перекласти цю статтю. або Перекладайте цю статтю.)

Заперечна форма речення з дієсловом to be утворюється за допомогою частки not, що пишеться після to be: You are not to look after her.

(Вам не треба доглядати за нею.) Питальна форма речення утворюється шляхом інверсії: Are you to translate this article? (Чи вам треба перекласти цю статтю?)


загрузка...