Навігація
Посилання


Практикум з англійської мови

§ 3.7. 7. Дієслово «OUGHT»


Дієслово ought вживається для вираження морального обов´язку, поради та рекомендації в усіх граматичних часах. Після дієслова ought інфінітив вживається з часткою to.

Перекладається на українську мову як — слід, треба: You ought to be outdoors more. (Вам треба бути більше на свіжому повітрі.) Ought може також виражати припущення з відтінком упевненості: He ought to be a honest man. (Він, мабуть, чесна людина.)

Заперечна форма утворюється за допомогою частки not, яка пишеться після ought:

You ought not to do it. (Вам не слід цього робити.) Питальна форма утворюється шляхом інверсії:

Ought I to go there? (Чи слід мені іти туди?)

МОДАЛЬНІ ДІЄСЛОВА ТА ЇХ ЕКВІВАЛЕНТИ


загрузка...