Навігація
Посилання


Практикум з англійської мови

§ 4.1. Ступені порівняння прикметників Ступені порівняння утворюються декількома способами:


І. Проста форма утворення ступенів порівняння:

порівняльний ступінь (Comparative Degree) — за допомогою суфікса -er,

найвищий ступінь (Superlative Degree) — за допомогою суфікса -est та означеного артикля the.

Це прикметники, які мають:

один склад:

big — bigger — the biggest (великий — більший — найбільший).

два склади:

а) з наголосом на першому складі, що закінчуються на -er, -y, -le, -ow:

clever — cleverer — the clevest

(розумний — більш розумний — найрозумніший)

busy — busier — the busiest

(зайнятий — більш зайнятий — найбільш зайнятий) simple — simpler — the simplest (простий — простіший — найпростіший) narrow — narrower — the narrowest (низький — нижчий — найнижчий)

б) або з наголосом на другому складі:

polite — politer — the politest

(ввічливий — ввічливіший — найввічливіший).

Складена форма утворення ступенів порівняння: двоскладові прикметники з наголосом на першому складі, що закінчуються на -ed, -ful, -ing, -ous, а також багатоскладові, утворюють складені ступені порівняння:

порівняльний ступінь (Comparative Degree) утворюється за допомогою слів more/less (більше/менше);

найвищий ступінь (Superlative Degree) утворюється за допомогою слів the most/the least (найбільш/найменш):

bored — more bored — the most bored (нудний — більш нудний — найнудніший) useful — more useful — the most useful (корисний — більш корисний — найбільш корисний) interesting — more interesting — the most interesting (цікавий — більш цікавий — найцікавіший) famous — more famous — the most famous (відомий — більш відомий — найбільш відомий).

Утворення ступенів порівняння не за правилами:

деякі прикметники утворюють ступені порівняння від інших коренів:

good — better — the best (хороший — кращий — найкращий);

bad — worse — the worst (поганий — гірший — найгірший);

little — less — the least (маленький — менший — найменший).

IV. Прикметники, які мають дві форми ступенів порівняння: прикметники old, late, near, far мають дві форми ступенів порівняння:

old — older /elder — the oldest /the eldest

(старий — старший — найстарший); late — later /latter — the latest /the last

(пізній — пізніший/останній з двох названих —

останній/минулий);

near — nearer — the nearest /the next

(близький — більш близький — найближчий/ наступний);

far — farther /further — the farthes t/the furthest

(далекий — більш віддалений/додатковий — най- віддаленіший).

Правила правопису ступенів порівняння:

Односкладові прикметники:

big — bigger — the biggest (великий — більший — найбільший)

кінцева «є» пропускається:

fine — finer — the finest

(гарний — гарніший — найгарніший)

кінцевий приголосний подвоюється, якщо прикметник закінчується одним приголосним з попереднім коротким наголошеним голосним звуком:

big — bigger — the biggest (великий — більший — найбільший)

кінцева «y» змінюється на «і», якщо перед нею стоїть приголосний:

busy — busier — the busiest

(зайнятий — більш зайнятий — найбільш зайнятий);

кінцевий «y» не змінюється, якщо перед ним стоїть голосний:

gay -gayer — the gayest

(веселий — більш веселий — найбільш веселий); ♦ в порівняльному ступені звичайно вживається сполучник than (ніж, за):

A house is bigger than a room. (Дім більший за кімнату.)


загрузка...