Навігація
Посилання


Практикум з англійської мови

§ 4.2. Порівняльні структури


Для порівняння двох предметів або осіб однакової якості вживається порівнювальна структура: as ... as (такий же ... як), або the same ... as, а прикметник вживається у звичайному (нейтральному) ступені:

Your book is as interesting as mine. (Твоя книжка така ж цікава, як і моя.) Ann is the same age as you. (Ганна такого ж віку, як і ти.)

В заперечних структурах перше as вживається із часткою not або замінюється на so: not as ... as, not so ... as (не такий ... як): Nick is not as tall as father. (Микола не такий високий, як його батько.)

При вживанні порівняльного ступеню twice/three times as ... as

(вдвічи/втричі . ніж) прикметник вживається в звичайному (нейтральному) ступені в англійській мові, але перекладається на українську мову порівняльним ступенем:

Petrol is twice as expensive as it was a few years ago. (Пальне вдвічи дорожче ніж воно було минулого року.)

Порівняльний ступінь може бути підсилений вживанням перед ним much або far у значенні — небагато, значно — і сполучення than :

Ann is much nice than her sister. (Ганна набагато краще своєї сестри.)

Для того, щоб показати, що одне поняття залежить від іншого, вживається структура the . the . , а прикметник в порівняльному ступені:

The more you have the more you want. (Чим більше ти маєш, тим більше ти хочеш.)


загрузка...