Навігація
Посилання


а) Прості дроби мають чисельником кількісний числівник, а

знаменником — порядковий. Якщо чисельник є більший від одиниці, то знаменник має закінчення -s, а іменник після них вживається в однині з прийменником of:

1/6 — one sixth, 3/6 — three sixths of a ton.

Дробові числівники 1/2 та 1/4 читаються: a half або one half (половина), та quarter або one quarter (чверть).

При читанні мішаних чисел вживається сполучник and — між цілою та дробовою частиною, а іменник після них вживається у множині:

2 1/2 — two and a half 4 3/5 — four and three fifths tons, але, якщо ціле число є одиниця, то іменник вживається у множині лише в тому випадку, коли він стоїть після всього мішаного числа, а, якщо між цілою та дробовою частиною, то в однині:

one ton and a half або one and a half tons (півтори тони).

б) У десяткових дробах ціла частина відокремлюється від дробового не комою, як у нас, а крапкою, яка читається як point [point]; і кожна цифра читається окремо (як цілої, так і дробової частини): 24.25 — two four point two five.

Нуль читається: nought [no:t], американський варіант — zero [´zierou]:

5.203 — five point two nought three.

Якщо ціла частина дорівнює нулю, то число можна прочитати двома способами:

0.235 — nought point two three five або point two three five.

Іменник із десятковими дробами вживається в однині, якщо ціла частина дорівнює нулю, та з прийменником of, а якщо ціла частина не нуль, то іменник вживається у множині (без прийменника):

0.375 метра — point three seven five of a metre; 2.375 метрів — two point three seven five metres.

Телефонні номери в Англії називаються за окремими цифрами:

52954 — five two nine five four.

Якщо дві перших або дві останніх цифри однакові, то вживається слово double — подвійний:

77385 — double seven three eight five 34522 — three four five double two.

Номери сторінок, параграфів, розділів та частин книг, актів п´єс позначаються не порядковими числівниками, як в українській мові, а кількісними, що вживаються після означуваного іменника без артикля:

Page forty-one (сторінка сорок перша), chapter seven (розділ сьомий).

Кількісними числівниками також позначаються номери будинків, квартир, автобусів, тролейбусів, трамваїв, розміри взуття та одягу:

Flat thirty-nine (квартира тридцять дев´ята), Size thirty-eight (розмір тридцять восьмий).

Дати позначаються теж кількісними числівниками, причому спочатку називають число сотень, а потім десятків і одиниць:

1949 — nineteen hundred and forty-nine або nineteen forty-nine.


загрузка...