Навігація
Посилання


Практикум з англійської мови

§ 5.3. Порядкові числівники


Порядкові числівники означають порядок предметів або осіб по черзі і відповідають на запитання «Котрий?»: the second (другий).

Прості числівники:

порядкові числівники від 1 до 3 мають окремі форми:

1 — first, 2 — second, 3 — third.

Похідні числівники:

порядкові числівники, крім перших трьох, утворюються з відповідних кількісних числівників додаванням суфікса -th:

six — sixth (шість — шостий),

fifteen — fifteenth (п´ятнадцять — п´ятнадцятий).

Складені числівники:

в складених порядкових числівниках (як і в українській мові) форму порядкового числівника має лише останнє слово:

twenty-one — twenty-first (двадцять один — двадцять перший).

Якщо числівник вживається із іменником, то перед ним вживається означений артикль the:

the second floor (2-й поверх).

Дати позначаються порядковими числівниками з означеним артиклем the. Числівник пишеться перед назвою місяця з прийменником of, або після нього, без прийменника:

the first of May nineteen seventy-five або May the first nineteen seventy-five (1 травня 1975 року).

Правила правопису числівників:

Кількісні числівники 13, 15, 18 при додаванні суфікса -teen зазнають змін:

3 — 13 three - thirteen

5 — 15 five — fifteen (ve змінюється на f)

8 — 18 eight — eighteen (додається тільки -een).

У порядкових числівниках five та twelve — «ve» змінюється на «/»:

5 — five — fifth

12 — twelve — twelfth.

До порядкового числівника eight додається тільки «h»:

eight — eighth.

У порядковому числівнику ninth випускається буква е перед суфіксом -th:

nine — ninth.

У порядкових числівниках, які означають десятки, перед суфіксом -th буква y змінюється на -ie:

forty — fortieth.


загрузка...