Навігація
Посилання
https://drevo-zhizni.info книги эзотерика читать онлайн.


Практикум з англійської мови

§ 6. ПРИЙМЕННИК (THE PREPOSITIONS). § 6.1. Прийменники місця Прийменники місця вживаються:


Прийменник — це службове слово, яке виражає різні відношення між словами у реченні. В українській мові ці відношення можуть виражатися за допомогою тільки відмінкових закінчень або в поєднанні із прийменниками, що стоять перед словом, до якого вони відносяться.

В англійській мові немає відмінкових закінчень і тому велике значення припадає вживанню прийменників.

Прийменники в англійській мові можуть вживатися як перед словами, до яких вони відносяться, так і після них: on the table (на столі) Whom are you listen to? (Кого ви слухаєте?)

About (навколо, по, при):

to walk about the town (гуляти по місту), Have you got your watch about you? (У тебе є при собі годинник?)

Above/below (над, понад, вище/під, нижче):

The water came above my knees. (Вода підібралась вище моїх колін). The lamp is above the table. (Над столом висить лампа).

Across (через, поперек) /по поверхні/:

We swam across the river. (Ми пливли через річку).

After (за, після, слідом /рух/ позаду, напрям):

She will enter the room after you. (Вона зайде слідом за тобою).

Against, opposite (до, проти, біля, напроти, на):

He leaned against the wall. (Він відкинувся до стіни). The ship ran against the rock. (Корабель наскочив на риф).

Along (вздовж, по):

We walked along the road. (Ми йшли по дорозі).

Among (серед, між) /більш ніж два/:

They walked among the trees. (Вони гуляли поміж дерев).

Around/round (навколо, навкруги, по):

They sit around the table. (Вони сидять навколо столу).

to travel around the country (подорожувати по країні).

At (біля, у, в, за) /обумовлена метою близькість до об´єкту/:

I stand at the window. (Я стою біля вікна). At (в, на, у) /перебування однієї особи у іншої (в будинку /в споруді), де відбувається процес, або на самому процесі/: at the lesson (на занятті), at the cinema (в кіно).

Back /рух/ (назад):

Give it back to him. (Поверніть це йому (назад).

Before (перед, попереду):

Don´t stand before the door! (Не стій перед дверима!) She walked before him. (Вона йшла попереду нього).

Behind (ззаду, позаду, за, після щось є) /місце/:

There is a garden behind the house. (Позаду будинку є сад).

Beneath (нижче, під — більш коротка відстань ніж below):

There is a hole in the floor beneath the carpet. (Під килимом на підлозі є дірка).

Beside (поруч, з, коло, біля, мимо):

He sat beside the bed. (Він сів біля ліжка).

Between (серед, між) /тільки дві особи або два предмета/:

There is a chair between two beds. (Між двома ліжками є стілець).

Beyond (поза, вище, за межами, по той бік):

There is a large garden beyond the river. (По той бік річки є великий сад).

By (біля) /випадкова близькість до об´єкту/:

There is a dog by the door. (Біля дверей є собака).

Down (за, униз, по) /після дієслів, що означають рух/:

We went down the road. (Ми йшли вниз по дорозі). He sailed down the tream. (Він плив за течією).

Far (from) (далеко, від):

far from here (далеко звідси).

Forward /рух/ (вперед); aside /рух/ (вбік):

step

aside (відійди).

From (з, від) /напрям руху від одного пункту до іншого/:

She is from Ukraine. (Вона з України.)

In (в, у, на) /місце, простір/:

He lives in Kyiv. (Він живе в Києві).

In front of (попереду, перед, щось є) /місце/:

There is a park in front of our house. (Перед нашим домом є парк).

In the middle of (посередині) /місце/:

There is a table in the middle of the room. (Посередині кімнати стоїть стіл).

Into (в) /рух до іншого предмету із проникненням всередину/:

into the room (в кімнату).

Near (біля, поруч);

near-by (поруч, близько); near the house (біля будинку).

Off (з, від) /рух з поверхні іншого предмета, відокремлення/:

of the table (зі столу).

On (upon) (на, по, з) /місце знаходження, точка зіткнення, напрям/:

on the table (на столі).

Onto /рух, направленний на поверхню/:

Put your hand onto the table. (Покладіть руку на стіл).

Out of (з, поза) /рух з середини іншого предмету/:

out of the pocket (з кишені).

Over (над, на, через, понад, по) /місце, напрям/:

The lamp is over the table. (Над столом є лампа). The birds fly over the lake. (Птахи літять через озеро). He climbed over the wall. (Він переліз через стіну).

Past (мимо, повз) /рух/:

He ran past the house. (Він побіг повз будинок).

Through (через, /місце, напрям руху/ крізь щось):

We made our way through the crowd. (Ми йшли через натовп.)

To (до, на, в) /напрям руху до іншого пункту, з дієсловами руху/:

He came to Kyiv. (Він приїхав до Києва).

Towards (до, в напрямі до) /рух в певному напрямі/:

He moved slowly towards the door. (Він повільно рухався до двері).

Under (під, нижче) /місце або рух/:

The road passed under the bridge. (Дорога прямує під мостом).

Up (вверх, по, вгору, нагору, в напрямі по, проти) /рух/:

We walked up the street. (Ми йшли наверх по вулиці). He climbed up the tree. (Він заліз на дерево).

Within (в, у межах) /обмежений простір, відстань/:

It is within 5 metres walk. (В межах п´яти метрів ходи).


загрузка...