Навігація
Посилання


Практикум з англійської мови

§ 6.2. Прийменники часу Прийменники часу вживаються:


After (після):

after dinner (після обіду).

At (о, в, на, у):

зі словами, які означають час:

at 5 o´clock in the morning (о 5 годині ранку);

зі словами: noon (полудень), night (ніч):

at noon (в обід);

sunrise (схід сонця), sunset (захід сонця), dawn (світанок), daybreak (світанок);

Before (до, перед):

before dinner (до обіду).

By (до):

by 5 o´clock (до 5 години).

During (протягом):

during the game (протягом гри).

From ... till (з ... по):

from 5 till 7 (з 5 по 7).

In (в, у):

із частинами дня:

in the morning (вранці); in the evening (ввечері);

з декадами:

in the second decade (в другій декаді);

з назвами місяців:

in May (у травні);

з назвами пори року:

in winter (взимку);

з роками:

in 1949 (в 1949);

зі століттями:

in XXcentury (в XX столітті).

In (за, через):

зі словами, що означають період часу:

in three years (через три роки), in an hour (за годину);

On (в, на):

з днями тижня:

on Monday (в понеділок);

з визначеними датами:

on the 1st of November (першого листопада);

зі словами (day, morning), коли перед ними є означення:

on sunny morning (сонячного ранку).

Since (з):

since 1949 (з 1949). Запам´ятайте:

Прийменники часу не вживаються:

зі словами: last (минулий), this (ций), next (наступний):

I´ll see him next year.

(Я побачу його наступного року).

в реченнях, коли йдеться про те, скільки разів щось відбувається на добу (на тиждень, на рік тощо), і перед періодом часу вживається неозначений артикль а:

How many times a day? (Скільки разів на день?)


загрузка...