Навігація
Посилання


В англійській мові перед обчислювальними іменниками вживається особливе службове слово — артикль. В реченні він завжди не- наголошений.

Артикль може бути неозначений (Indefinite) та означений (the Definite).

Неозначений артикль походить від староанглійського числівника an — «один» і тому вживається перед обчислюваними іменниками в однині. Перед іменниками, що починаються з приголосного вживається форма a, а перед іменниками, що починаються з голосного — an: an apple, a table.

Неозначений артикль вживається:

з обчислювальними іменниками, про які мова йде вперше:

This is a pen.

(Це — ручка).

з назвами професій:

I´am a teacher.

(Я — вчитель).

з деякими словосполученнями кількості:

a pair of gloves

(пара рукавичок)

в окличних реченнях із словом What та наступним обчислювальним іменником:

What a pity!

(Яка прикрість!)

Означений артикль походить від вказівного займенника that (той) і вживається перед необчислювальними іменниками та обчислювальними іменниками в однині і у множині. В залежності від того, з якої букви починається слово, він вимовляється: перед голосною the [9і]: the apple (яблуко), перед приголосною the [9э]: the pen (ручка).

Неозначений артикль вживається:

1) з необчислювальними та обчислювальними іменниками в однині та множині, коли мова йде про речі, вже відомі тим, хто про них говорить:

We have a cat and a dog.

(У нас є кіт та собака).

The cat is black, and the dog is yellow.

(Кіт — чорний, а собака — жовтий);

перед назвами морів, річок, готелів, пабів, театрів, музеїв, газет:

the Black sea (Чорне море)

the British Museum (Британський музей);

коли щось є тільки в одному примірнику:

the Sun (сонце) the goverment (уряд);

із найвищим ступенем прикметників:

He is the best friend of Nick. (Він найкращий друг Миколи).

Артикль не вживається:

перед множиною обчислювальних іменників та перед необчис- лювальними іменниками, коли мова йде про речі взагалі:

I like coffee. (Я люблю каву).

перед назвами країн, міст, вулиць, мов, журналів, їжі, аеропортів, стадіонів та гір:

He lives in Gorky street. (Він живе на вулиці Горького).

перед деякими місцями та видами транспорту: at home, in/to bed, in/to work, at/to school, by bus, (plane, car, train), on foot:

She goes to work by bus. (Вона їде на роботу на автобусі).

в окличних реченнях зі словом What та наступним необчислю- вальним іменником:

What loud music! (Яка голосна музика!)


загрузка...