Навігація
Посилання


Практикум з англійської мови

§ 8. РЕЧЕННЯ (THE SENTENCE)


Речення — це об´єднання слів, які виражають закінчену думку, а їх граматична структура підпорядковується граматичним правилам певної мови.

Залежно від мети висловлювання, всі речення в англійській мові розподіляються на:

розповідні речення (Declarative Sentences), що в свою чергу можуть бути стверджувальні (Positive Sentences) або заперечні (Negative Sentences):

Ann is a student. (Positive)

(Ганна — студентка.)

Ann is not a student. (Negative)

(Ганна — не студентка.)

питальні речення (Interrogative):

Is Ann a student?

(Ганна — студентка?)

спонукальні речення (Imperative):

Open the door.

(Відкрий двері.)

окличні речення (Exclamatary):

What a fine weather!

(Яка чудова погода!)

За будовою вони можуть бути прості (Simple) або складні (Composite). Складні речення можуть бути складносурядні (Compound) або складнопідрядні (Complex).


загрузка...