Навігація
Посилання


Практикум з англійської мови

§ 8.1. Порядок слів у стверджувальному реченні (Word Order)


В українській мові порядок слів в реченні довільний, тому що зв´язок між словами здійснюється за допомогою закінчень. Навіть, якщо поміняти місцями члени речення, зміст висловлювання буде зрозумілим. В англійській мові система закінчень дуже мало розвинута, і тому показником синтаксичної функції слова є його місце в реченні. Кожна частина мови може виконувати певну функцію в реченні, і тому має своє, притаманне для кожного члена речення, фіксоване місце. Якщо поміняти місцями якісь члени речення, зміст висловлювання може або змінитися або зовсім зникнути.

I water the flowers. (Я поливаю квіти.)

I want some water. (Я хочу води.)

Слово water в першому реченні є дієсловом і виконує функцію присудка, а в другому — іменником і виконує функцію додатка.

Порядок слів у стверджувальному реченні:

а) (0 — місце — обставина часу — yesterday)

місце — підмет — Tom

місце — присудок — wrote

місце — додаток (прямий) — a letter

місце — додаток (непрямий)- to his friend

місце — обставина місця — at home

б) (VI місце — обставина часу — yesterday)

а) Yesterday Tom wrote a letter to his _ friend at home. (Вчора вдома Том написав свому другу листа.)

б) Tom wrote a letter to his _ friend at home yesterday. (Том вчора вдома написав свому другу листа.)

Якщо є прямий і непрямий (безприйменниковий) додаток, то спочатку пишеться непрямий, а потім — прямий додаток:

He gave Ann his book. 1 2

(Він дав Ганні свою книжку.)

Якщо непрямий додаток є прийменниковим, то він пишеться після прямого додатка:

He gave his book to Ann. 1 2

(Він дав свою книжку Ганні.)

Обставини звичайно стоять після додатків, а якщо їх немає — то після дієслова-присудка:

I´ll see him tomorrow. (Я побачу його завтра.)

Обставина часу ставиться або перед підметом, або в кінці речення:

а) I do my homework in the evening.

(Я роблю домашнє завдання ввечері.)

б) In the evening I do my homework. (Ввечері я роблю домашнє завдання.)

Якщо є дві обставини: обставина місця і обставина часу, то спочатку іде обставина місця, а потім — часу:

I want to see him at home in the evening.

(Я хочу побачити його ввечері вдома.)

Якщо є три різних обставини, то спочатку пишеться обставина способу дії, потім — місця, потім — часу:

Peter worked hard in the garden yesterday. (Вчора Петро багато працював у садку.)

Якщо є дві обставини часу, то спочатку пишеться більш вузьке, а потім більш широке поняття:

1 2 He came home at 10 o´clock last Sunday.

(Минулої неділі він прийшов додому о десятій.)


загрузка...