Навігація
Посилання


Практикум з англійської мови

§ 8.2. Спеціальні питання (Special Questions)


Спеціальні питання — це питання, які починаються питальним словом або групою слів, які замінюють той член речення, до якого ставиться питання.

Це такі слова: Who? (хто), What? (що), Which? (котрий), When? (коли), Where? (де, куди), Why? (чому), How? (як), How much? (скільки), How long? (як довго) тощо.

Спеціальні питання розподіляються на такі групи: 1) Питання до підмета та його означення.

В ньому такий же порядок слів, як і у розповідному реченні. Тобто при слабкому дієслові-присудку не треба вживати допоміжне дієслово, а при сильному дієслові-присудку немає інверсії:

My brother reads newspaper at home in the morning. (Удома вранці мій брат читає газету.)

Якщо питальне слово замінює підмет, тоді після нього стоїть присудок:

Who reads newspaper at home in the morning? (Хто дома вранці читає газету?)

Якщо питальне слово замінює означення до підмета, то після нього стоїть підмет:

Whose brother reads newspaper at home in the morning? (Чий брат вдома вранці читає газету?)

2) Питання до інших членів речення (крім підмета та його означення).

В цих питаннях після питального слова, яке стоїть на першому місці, порядок слів такий же самий, як і в загальних запитаннях: допоміжне дієслово (якщо дієслово-присудок слабке) або модальне дієслово, підмет, значуще дієслово та інші члени речення:

My brother reads newspaper at home in the morning. (Удома вранці мій брат читає газету.)

а) питання до присудка:

місце — питальне слово — what

місце — допоміжне дієслово — does

місце — підмет — my brother

місце — присудок — do

місце — обставина місця — at home

місце — обставина часу — in the morning?

What does my brother do at home in the morning? (Що робить мій брат вранці вдома?)

б) питання до додатка:

місце — питальне слово — what

місце — допоміжне дієслово — does

місце — підмет — my brother

місце — присудок — read

місце — обставина місця — at home

місце — обставина часу — in the morning?

What does my brother read at home in the morning? (Що мій брат читає вранці вдома?)

в) питання до обставини місця:

місце — питальне слово — where

місце — допоміжне дієслово — does

місце — підмет — my brother

місце — присудок — read

місце — доповнення — newspaper

місце — обставина часу — in the morning

Where does my brother read newspaper in the morning? (Де мій брат читає вранці газету?)

г) питання до обставини часу:

місце — питальне слово — when

місце — допоміжне дієслово — does

місце — підмет — my brother

місце — присудок — read

місце — доповнення — newspaper

місце — обставина місця — at home

When does my brother read newspaper at home? (Коли мій брат читає газету вдома?)

І відповідно з модальним дієсловом:

He can swim in the river

in summer. (Влітку він може плавати в річці?)

а) питання до підмета:

Who can swim in the river in summer? (Хто може плавати в річці влітку?)

б) питання до присудка:

What can he do in the river in summer? (Що він може робити в річці влітку?)

в) питання до обставини місця:

Where can he swim in summer? (Де він може плавати влітку?)

г) питання до обставини часу:

When can he swim in the river? (Коли він може плавати в річці?)

Довідник з граматики (Grammar quide)


загрузка...