Навігація
Посилання


Практикум з англійської мови

§ 8.3. Розділові питання (Tag — questions)


Розділові питання — це такі питання, які складаються із двох частин. Вони є двох типів.

тип: Перша частина — розповідне речення в стверджувальній формі, друга частина — коротке загальне запитання, що складається з підмета, вираженого особовим займенником (відповідно до підмета першої частини речення) та допоміжного або модального дієслова у заперечній формі.

Ann is a student, isn´t she?

І частина ІІ частина

(Ганна студентка, чи не так?)

Tom can swim, can´t he?

І частина ІІ частина

(Том вміє плавати, чи не так?)

тип: Перша частина — розповідне речення в заперечній формі, друга частина — коротке загальне запитання, що складається із підмета, вираженого особовим займенником (відповідно до підмета першої частини речення) та допоміжного або модального дієслова у стверджувальній формі.

Ann is not a student, is she?

І частина ІІ частина

(Ганна не студентка, чи не так?)

Tom cannot swim, can he?

І частина ІІ частина

(Том не вміє плавати, правда?)


загрузка...