Навігація
Посилання


З метою реалізації стратегічного курсу України на інтеграцію до Європейської Спілки, що забезпечить всебічне входження України до європейського політичного, економічного і правового простору — впроваджуються європейські норми і стандарти в освіті, науці і техніці, покращуються власні культурні та науково-технічні здобутки.

Підвищити рівень середньої і вищої освіти, підготовки та перепідготовки конкурентоспроможних національних кадрів з різних галузей науки, культури та промисловості є можливим за умови опрацювання надбання вітчизняних та іноземних науковців. Необхідною умовою для цього є вивчення іноземної мови. Крім того, сам процес вивчення іноземної мови стимулює розумову діяльність, покращує пам´ять, підвищує здібності особистості, знайомить з культурою та звичаями країни, мова якої вивчається, що сприяє розвитку зовнішньоекономічних та дружніх зв´язків між країнами.

Саме з цією метою укладено навчальний посібник «Практикум з англійської мови».

Основний курс передбачає засвоєння тематики, яка стосується особистості, сім´ї, домівки, щоденних справ та дозвілля, етики спілкування, природи, що оточує нас, покупок та їжі, яку ми вживаємо.

Структура навчального посібника «Практикум з англійської мови»:

Передмова

Вступ

Основний курс за темами вивчення англійської мови

Довідник з граматики

Додатки

Висновки

Основні літературні джерела


загрузка...